Jaunlutriņu pamatskolas bibliotēka

AKTIVITĀTES

21. aprīlis  Talka Polīšu gravās. Attīrījām taku no kritušiem kokiem un zariem; tīrījām avotiņu; izlikām norādes
                 zīmes pie objektiem (piedalījās Jaunlutriņu pamatskolas un Vārmes pamatskolas skolēni, vecāki).
                 

AKCIJAS ĪSTENOŠANA

Kontakti

UNESCO LNK Adrese:
Pils laukums 4- 206
Riga, LV-1050
Tel: +371 67325109
www.unesco.lv
+371 67325109 office@unesco.lv